JRJ – AUTORISERET KLOAKMESTER

Vi garantere vores kunder en holdbar totalløsning: Kloakarbejdet udføres altid efter højeste professionelle standard og efterlever alle krav fra myndighederne. Vores kunder får dertil en ekstra sikring med Garantiordningen fra Danske Kloakmestre.

Vi udfører alle former for kloakarbejde i relation til nyetablering og renovering af haver og grønne anlæg. Med vores erfaring kan vi rådgive dig om den mest holdbare kloakløsning, og vi tager hensyn til de lokale jordbundsforhold, vandløb.

JRJ Autoriseret kloakmester

Vi tilbyder bl.a.:

  • Reparationer og fejlfinding i kloakken (inkl. TV-inspektion)
  • Etablering af spildevands- eller regnvandskloaker
  • Regnvandsfaskiner og nedsivningsanlæg
  • Omfangsdræn og overfladedræn
  • Rottespærre

Efter kloakarbejdet er gennemført sørger vi for reetablering af arealerne.

Vi tilbyder også kompetent vejledning i materialevalg efter gældende lovkrav. JRJ kan stå for at ansøge om godkendelse myndighederne og efterfølgende melding, når arbejdet er fuldført. Der er  altid en  kvalitetskontrol på vores udførte arbejde, så du ved at kloakarbejdet er udført professionelt korrekt og lovligt.

Vores kompetence gør, at vi som autoriseret kloakmester kan tilbyde totalløsninger, inklusiv totalentreprise og koordinerede samarbejdet mellem flere entreprenører.