Iforbindelse med strukturændringer i Esbjerg Kommunes dagtilbud blev der bygget en ny daginstitution i Tjæreborg. Vores firma stod for etablering af de grønne områder og en del af legepladsen. Vi etablerede en høj med en stensætning som kunne bruges til siddeflader og børns nysgerrighed på udfordringen af klatre rundt på de store sten. Naturstenene er støbt i beton af sikkerhedsmæssige grunde,

Byggeriet var færdigt og vi blev udfordret på hele udearealet på legepladsen, Efteråret og vinteren var særdeles våd, regnen faldt i store mængder og rullegræsset pålægning blev udsat til foråret, da det var umuligt at arbejde med i den våde periode.

I dag fremstår institutionen med en pæn legeplads og det lykkede os at få etableret en græsplæne med en styrke i rødderne, som kunne holde til børns leg.

Institutionen indgår i den daglige vedligeholdelse af de institutioner vi har i Esbjerg Kommune.